Skip to content

De geheime weg van de europsychopaten

juli 7, 2012

2012 Zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de ommekeer. Welke kant het op gaat; zal gaan afhangen van de weerstand van de bevolking van de diverse EU landen op de overrompelende manier waarmee de gebeurtenissen zich in een snel tempo manifesteren. De landen van de eurozone staan op de rand van de diktatuur. Hoe heeft het zover kunnen komen.

De EU zoals die nu is is ontstaan als gevolg eigenlijk van de 2e wereldoorlog. Vanuit een besef van; “Dit nooit weer”. Alles wat ook maar even rook naar anti-democratie werd met de nek aangekeken. Anti democratische partijen verboden; de koude oorlog en de amerikanen als grote vriend en beschermer van de westerse waarden. Dat dezelfde amerikanen in staat waren om democratiën omver te werpen en er Junta’s voor in de plaats te zetten stond men niet bij stil. De holocaust was ook een oorzaak voor de blinde liefde voor alles wat het nieuwe staatje Israel naar believen deed. Vooral de duitsers kregen een schuldbesef wat nu nog generaties bij hen doorkabbelt. Ondertussen sijpelen berichten door dat zelfs de israeliers niet vies ervan zijn om gebieden zoveel mogelijk etnisch te zuiveren.

Onder deze omstandigheden hebben echter de krachten die de diktatuur weer terugwensen stilletjes aangestuurd op een sluipende machtsovername. Niet wolven in schaapskleren; maar het is nog beter om in de kleren van de herder te gaan zitten preken dat het zo geweldig goed is voor ons allen en voor de vrede dat Europa zich verenigd op tal van zaken. Daar waar de nazi’s openlijk zeiden een groot Duitsland te willen en een staat met alle arische volkeren in Europa, daar willen de grootkapitalisten; de bezitters van multinationals en veel aandelen Europa tot 1 staat maken puur om hun produkten makkelijker te kunnen afzetten. Puur om veel geld te verdienen. Het is een unie om puur economische redenen. Ware het niet dat naar nu blijkt; deze zegeningen steeds meer eenzijdig terecht komen bij een steeds kleiner wordende elite. Hitler had nog het lef om de wereld konde te geven van zijn plannen; omschreven in zijn ene boek. De wereld kon zich daarop voorbereiden en de wereld mobiliseerde.

Maar de agenda van degenen die nu de macht in Europa aan het grijpen zijn op dit moment blijft verborgen en dat is het grote probleem. Hilter was niet zo’n beste tacticus en strateeg als Barosso en van Rompuy. Deze agenda werd alleen besproken in schimmige clubjes zoals de Bilderberg club. Niemand heeft er grip op. Vlak voor de laatste EU conferentie werden zowel Rutte als Pechtold uitgenodigd op de Bilderberg. Vind u dat niet vreemd? Van Rutte vind ik het niet zo vreemd. Maar Pechtold behoort tot de oppositie. Conclusie is; dat BEIDE personen de Bilderberg agenda willen uitvoeren. Een stem op Pechtold is een stem op het neo liberalisme en de wil van een schimmig clubje.. De Bilderberg is geen puur europese aangelegenheid. Het is een internationaal gezelschap met ideeen hoe we de wereld moeten inrichten en dat blijft strikt geheim. Waarom geheim…..omdat alles wat in het donker zit het daglicht niet verdraagt. Dat het een internationaal gezelschap is geeft al aan dat ook mensen van buiten de EU belang hebben bij de “hervormingen” in de EU. Eerst de handelsunie; dat was de EEG. Liep eigenlijk prima, maar daarna hervormd tot de EU met een echt europarlement. Ik weet nog dat men in het begin wat lacherig en laconiek deed over dit parlement. Maar vanaf dat moment ging Brussel zich steeds meer bemoeien met de huishouding van lidstaten. Door Brussel te vervormen tot een groot instituut waarmee politici hun laatste dagen kunnen besteden zorgde het er ook voor dat politici het in stand houden. Een geniale truuk.

Na de vorming van de EU kwam de muntunie. Om politieke redenen gesmeed. Verlies dit nooit uit het oog; welke andere redenen ook worden opgevoerd. Het had te maken met de duitse hereniging en hoe de fransen hier tegenaan keken. De muntunie was een frans/duitse erfenis. Het is trouwens bizar om te zien hoe deze 2 landen eigenlijk in achterkamers praten over zaken die de hele EU aangaan. Vindt u dat niet vreemd? De muntunie vergemakkelijkte natuurlijk ook de handel; maar kwam merendeel ten goede aan de multinationale deel van ondernemingen. Daarnaast werd ons spaargeld in 1 klap 13% minder waard; onze pensioenen en onze salaris ten opzichte van de rest van Europa door het geniep van Zalm. De gulden voor te weinig euro ingeleverd. Stel u zich eens voor als de belasting u ineens 13% van uw geld afpakt of dat u ineens 13% loon minder kreeg. Maar er werd niemand boos toen Zalm dit flikte en toen het achteraf openbaar werd. “De VVD let op uw geld” zegt de VVD. Niets is minder waar; jaren geleden ook al niet.

Na de muntunie kwam de vlag die iedere europeaan het gevoel moest geven dat de EU belangrijk was. We moesten allemaal onze kentekenplaat inwisselen verplicht; en de nationale vlag inleveren voor eentje met sterretjes. Daarmee begon de moord op de nationale identiteit. Daarna de EU grondwet. Men maakte een verkeerde inschatting dat sommige landen hiermee wel ook even snel accoord gingen. Maar gelukkig had men een artikel gevonden welke zei; dat een verdrag niet aan referenda hoefde te worden voorgelegd. Dus gumde men het woord grondwet even weg en werd het een verdrag. De lobbyisten deden de rest in Brussel. Vlak daarna kwam men met het EU volkslied op de proppen…..elke idioot voelt hem dan eigenlijk al aankomen. Maar hier werd het sluipende proces even een halt toegeroepen. Maar er zijn andere methoden om nationalisme uit te roeien. De russen hebben dat in de Baltische staten ook gedaan. Dit proces heette “russificering”. Je exporteert gewoonweg mensen van de ene nationaliteit massaal in een ander land en daarmee verdun je dus het percentage autochtone of inheemse bevolking. Een instrument daarvan zie ik de wet van vrij economisch verkeer tussen EU landen; het Schengen verdrag; de dienstenrichtlijn; de Bolkestijn richtlijn. De EU doet niets anders dan de hele tijd mensen stimuleren om in andere landen te gaan wonen en werken. Hierbij kunnen strijdbare vakbonden ook buitenspel worden gezet. Goedkope arbeidskrachten worden aangenomen en de eigen werknemers op straat. Zo krijg je weer macht over de arbeidsmarkt. Zo krijg je weer de ieder-voor-zich mentaliteit. Bazen vinden het weer heerlijk om te kunnen zeggen; “voor jou kan ik ook 100 anderen krijgen”. Dan schik je je wel in je karige loon en dan zorg je er wel voor dat je niet teveel eist. Een volgende stap zal zijn dat hier werkende buitenlanders ook stemrecht krijgen. Denk maar niet dat hier werkende polen en roemenen tegen de EU zullen zijn. En dat weten ze in Brussel. Verder wordt het werk via plaatsing in lagere loon landen (ook hi-tech banen zoals bij Organon) gestimuleerd. Dit alles om mensen nog meer in een versnelt tempo afhankelijk te maken. Nee het zogenaamde rechtse liberalisme wil bedrijven geen strobreed in de weg leggen om te gaan verkassen naar bijvoorbeeld een land als China. Tijdens verkiezingstijd je afschuw uitspreken over het Maoisme en communisme en wel veel werk en produktie weg laten vloeien naar dit soort regimes die haaks staan op je eigen ideologie. Het is zeer bizar.

Dat is een heel belangrijk punt van de Bilderberg. Zorg dat mensen afhankelijk worden. 1 Methode om dat voor elkaar te krijgen dat is hetgene waardoor we nu in diepe crisis zitten en dat is de huizenmarkt en het onvoldoende toezicht houden op tal van sektoren. De privatisering van sektoren zie ik niet anders als een doelbewuste poging om het expres uit de klauwen te laten lopen. Men moet bedenken dat een hele hoop van die sektoren gesmeerd liepen en alles was prima geregeld. Zoals de zorgsektor. De huursektor was nog bijzonder groot in Nederland. Voordeel van huren is dat mensen flexibel kunnen zijn t.a.v. carriere. Je kan makkelijk verhuizen. Heb je een woning dan zul je eerst moeten verkopen. Huur je een woning dan kun je ook makkelijker ontslag nemen als een werkgever je niet bevalt. Dat doe je niet zo snel met een dikke hypotheekschuld. Ik ken mensen met een eigen huis en die lid zijn van een vakbond. Ze willen niet dat de baas daarachter komt. Zo erg is het nu. Als je mensen hebt met schulden in je bedrijf; dan heb je meer macht over die werknemers. Ze zullen voor je rennen en vliegen; ze zullen slikken of stikken. Ze weten het; “voor jou nog 100 anderen”. Vervelend alleen is nog die ontslagbescherming; maar daar wordt door de eurofielen hard aan gewerkt om dat om zeep te helpen. De huursektor is hen ook een doorn in het oog. De eerste stap was het privatiseren van woningbouwcorporaties. Deze kregen een commerciele inslag. Veel huurhuizen werden te koop gezet; zelfs mensen in de bijstand konden een huis kopen; ook tijdelijke krachten. Prijzen van huizen schoten krankzinnig omhoog; hypotheekoplichters konden vrij hun gang gaan zoals o.a. Dirk Scheringa. De staat wist dat banken onverantwoord bezig waren maar deed er bewust niets aan. En jongens als Dirk Scheringa of de man van Vestia lopen nog steeds vrij rond.

Dan kwam de banken crisis en stort het hele zaakje inelkaar. Een crisis die naar mijn mening moedwillig is veroorzaakt om de volgende fase in het plan van de Bilderbergclub mogelijk te maken. Er wordt een crisis veroorzaakt en de partij die dat doet is ook de uitvinder van de oplossing. Middels de overrompelingsstrategie vanuit Brussel en met medewerking van Rutte en de Jager die zo goed op onze centjes passen, zitten we nu in een fase waarbij Europa in feite gewoonweg 1 staat wordt met 1 regering. De contouren worden steeds meer zichtbaar. 1 Begrotingspolitiek; 1 toezichthouder en 1 fondsverstrekker waar ieder lid aan moet doneren als banken er om vragen en zijn nog steeds particuliere bedrijven. Alles kleurt europees. Ook in de sport; waar we niet ver van een europese voetbalcompetitie af zijn. Ik denk ook dat we in de toekomst een centraal europees belastingkantoor gaan krijgen en alsnog een gezamelijk leger. Alles krijgt een europese standaard. Een voorbeeld hiervan is het plan om alle pensioenen europees gelijk te trekken wat inhoud dat onze goede pensioenvoorziening eraan zal gaan. Ja hoor Rutte let goed op uw centen. Wat er gebeurd is iets wat nog nooit eerder is vertoond; namelijk dat verschillende landen met zeer diverse culturen vrijwillig zich laten smeden tot 1 geheel. Het is één massale Anschuss. Maar zelfs Hitler gaf de oostenrijkers nog de keus in 1938. Deze keus is ons ontnomen. En dan moet men beseffen met hoe zulke kwaadaardige krachten we te maken hebben. Die malen ook niet om een mensenleven dat zweer ik u.

Pechtold en D66 zijn eigenlijk nog het meest helder in wat ze in Europa willen. En dat is meer macht. Dat is in feite wat Pechtold steeds weer herhaald voor ons aller heil. Pechtold ziet de wereld als een verdeling van economische continenten. Een europees; een aziatisch en een amerikaans. Alleen dan kunnen we economisch weerstand opbouwen. klinkt goed; maar de logica en de bewijsvoering is zeer mager. Er zijn landen in de wereld die inmiddels met zeer veel succes zich hebben onttrokken aan de financiele markten en gangbare economische dogma’s van politici. landen zoals Brazilie; Ijsland; Argentinie; Venezuela. Daar hebben ze weer sociaal beleid ingevoerd. Pechtold ontwijkt stelselmatig deze voorbeelden en vooral Ijsland. Dat land was nog tot voor kort bankroet. Maar jongetjes zoals hij en ook Rutte worden uiteindelijk ook misbruikt door Bilderberg. Want het grootste geheim wordt hun niet prijsgegeven. En dat is de volgende fase in het hele plan; namelijk dat na het vormen van de continentale machtsblokken men overgaat tot dit samensmeden tot één geheel uiteindelijk. De hele wereld onder één gezag. De organen daartoe zijn inmiddels al wat ouder. het IMF; de WHO het internationale Hof en de VN zal het parlement worden van de gehele wereld. En als we een wereldregering hebben; waarom zou je dan nog naar een stembus lopen. Nederland zal één vertegenwoordiger mogen leveren in het 1500 koppige wereldparlement; alles naar rato. De chinezen leveren dan wellicht 400. Ja je kan het zo uitrekenen. Er zullen weinig meer zin hebben in de stembusdemocratie. Dat gevoel heb ik nu al niet meer met 1 groot Europa. Het eigen beschikkingsrecht van een volk of cultuur wordt totaal verzopen in dit systeem. Wat denkt men wat er gaat gebeuren met waarden die wij belangrijk vinden. Zaken als de vrijheid van godsdienst; recht op studie of abortus; ons gedoogbeleid op diverse terreinen; ja zelfs onze rechtspraak dat gaat op de helling en dan kan die ene persoon in dat parlement net zo goed thuisblijven. Ik denk niet dat Pechtold dit alles beseft; hij heeft een visie die zelfs nog veel te kort zal blijken te zijn om dit te kunnen beredeneren.

Het is tijd voor de revolutie

 

Advertenties

From → Geen categorie

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: